Betsafe LV 50 bezriska griezieni & 100 € Naudas Atmaksu

Post Reply
admin
Senior Member
Posts: 14489
Joined: Wed Mar 01, 2017 4:30 pm

Betsafe LV 50 bezriska griezieni & 100 € Naudas Atmaksu

Post by admin » Mon Nov 18, 2019 11:00 am

Image
Betsafe LV

50 bezriska griezieni & 100 € Naudas Atmaksu

Promotions for all other country - CLICK HERE

LAIPNI LUDZAM Betsafe LV KAZINO
SANEM €100 NAUDAS ATMAKSU UN 50 BEZRISKA GRIEZIENUS

1. PIEVIENOJIES MUMS - Atver kontu Betsafe LV un iemaksa vismaz €10, spiezot uz zalas pogas.
2. SANEM BALVU - Veic 50 griezienus Divine Fortune par €0,20, sanemot vinnestu un €10 naudas atmaksu.
3. IZBAUDI NAUDU - Izbaudi 50% apdrosinasanu lidz €100 sava pirmaja nedela ar Betsafe LV kazino

50 BEZRISKA GRIEZIENI
Sac ar 50 bezriska griezieniem viena no aizraujosakajjm dzekpota spelem -
Divine Fortune. Taja Tu vari laimet dzekpotu uz musu rekina!

€100 NAUDAS ATMAKSA
Iepazisti vienu no plasakajiem spelu klastiem ar Betsafe LV kazino apdrosinasanu - 50% zaudejumu atmaksa lidz pat €100 Tava pirmaja nedela.

Noteikumi
VISPAREJIE NOTEIKUMI
1. Piedavajums ir speka no 22.07.2019 lidz 22.07.2020, un to var izmantot tikai jaunie klienti, kuri ir registrejusi savu Betsafe LV speletaja kontu vai sanemusi personigu ielugumu no Betsafe LV e-pasta, SMS vai OMS (majaslapas zinojuma) veida.
2. Piedavajumu var izmantot tikai tie Betsafe LV kazino klienti, kuri registrejoties ir noradijusi Latvija esosu adresi un kuru adrese ir tikusi verificeta.
3. Lai kvalificetos piedavajumiem, klientam javeic iemaksa vismaz €10 vertiba.

BEZRISKA GRIEZIENI
1. 50 bezriska griezieni dzekpota spele Divine Fortune tiks pievienoti konta automatiski, tiklidz klients veiks iemaksu vismaz €10 vertiba. Betsafe LV
2. Visi bezriska griezieni ir derigi 48 stundas no to pievienosanas briza klienta konta.
3. Lai aktivizetu bezriska griezienus, klientam jaatver spele Divine Fortune, jaiestata minimala grieziena vertiba uz €0,20 un javeic 50 griezieni ar saviem lidzekliem. Pec tam klients sanems naudas atmaksu par 50 veiktajiem griezieniem par minimalo vertibu. Naudas atmaksas summa ir €10.
4. Naudas atmaksa no bezriska griezieniem (€10) netiks skaitita ka vinnests un netiks nemta vera Zaudejumu atmaksas piedavajumam. Betsafe LV
5. Naudai nav apgrozisanas nosacijums un to var izmantot citos produktos vai izmaksat.

KAZINO APDROSINASANA: ZAUDEJUMU ATMAKSA
1. Visi speletaji, kuri bus kvalificejusies piedavajumam, sanems 50% naudas atmaksu neto zaudejumiem kazino lidz €100 Betsafe LV konta registracijas nedela.
2. Katra si piedavajuma diena sakas 02:00 un beidzas 01:59 nakamaja diena.
3. Lai izmantotu piedavajumu, klientam ir 7 dienas laika no Betsafe LV konta registracijas nedelas. Piemeram, ja klients registre kontu pirmdien plkst. 23:00, tad piedavajums bus speka lidz svetdienas plkst. 00:00, un pirmdiena tiks skaitita ka pilna piedavajuma diena.
4. Katrs klients so jauno klientu piedavajumu var izmantot tikai vienu reizi.
5. Betsafe LV aprekinas piedavajuma laika veiktas klienta likmes. 50% neto zaudejumu atmaksa lidz €100 klienta konta tiks pievienota nakamaja darba diena lidz plkst. 18:00 pec piedavajuma noslegsanas.
6. Zaudejumu atmaksa tiek aprekinata sadi: laimests - likmes.
Piemeram: Ja attiecigaja nedela kazino tika veiktas likmes par kopejo summu €100 un klients vinneja €50, neto zaudejumi ir (-€50). saja gadijuma klients vares sanemt 50% naudas atmaksu lidz €100, kas tiks aprekinata no neto zaudejumiem. Naudas atmaksas lielums saj apiemera butu €25.
7. Pievienotajai naudas balvai netiek piemeroti nekadi apgrozisanas nosacijumi.

21+ New Customers , Only, Gamble Responsibly - www.begambleaware.org - Play Responsibly
Terms and conditions

SANEM €50 VERTAS LIKMES

Registrejies un sanem 5 x €10 likmes bez zaudejuma riska

Sacensibu sakums un Tavs veiksmes stasts - tas viss sakas ar registresanos Betsafe LV. Cels uz slavas pirmajiem soliem ir nodrosinats - pievienojies Betsafe LV jau sodien un iegusti 5 x €10 likmes bez zaudejuma riska.

3, 2, 1... AIZIET

1. UZMANIBU - Registre kontu Betsafe LV. Ienac taja, spied uz zalas iemaksas pogas un veic iemaksu par vismaz €20. (2 iemaksas par €10 nekvalificejas piedavajumam)
2. GATAVIBU - Tu automatiski sanemsi tris €10 likmes bez zaudejuma riska.
3. STARTS - Keries klat likmem uzreiz, jo jau nakammenes sanemsi papildus €10 likmi bez zaudejuma riska un vel vienu likmi menesi pec tam.

Noteikumi
1. Sis piedavajums ir pieejams tikai jaunajiem klientiem, kas veic pirmo iemaksu.
2. Likmes bez zaudejuma riska ir pieejamas tikai jaunajiem klientiem ar registreto adresi Latvija.
3. Lai sanemtu likmes bez zaudejuma riska, klientam javeic iemaksa vismaz €20 apmera (viena iemaksa).
4. Pec iemaksas veiksanas klients sanems tris €10 likmes bez zaudejuma riska, kuras ir jaizmanto atseviski.
5. Klients sanems ceturto €10 likmi bez zaudejuma riska nakama menesa pirmaja darba diena pec registresanas. Piekta likme tiks pievienota pirmaja darba diena tresaja menesi pec registresanas. Betsafe LV
6. Maksimala likmju bez zaudejuma riska vertiba, ko speletsjs var sanemt, ir €50 (5 x €10).
7. Lai redzetu savu likmi bez zaudejuma riska, klientam jadodas uz sporta likmju sadalu un javeic izvele, spiezot uz koeficientiem. Betsafe LV
8. Lai izmantotu likmi bez zaudejuma riska, klientam ir jaatzime zilais lodzins savA likmju kartite.
9. Klienta konta bilancei ir jabut vismaz veicamas likmes bez zaudejuma riska apmera. Piemeram, ja Tev ir €10 likme bez zaudejuma riska, tad Tava konta ir jabut vismaz €10, lai to izmantotu.
10. Tikai istas naudas likme vismaz €10 vertiba, kas veikta mobilaja vai parastaja majaslapas versija, kvalificejas likmes bez zaudejuma riska izmantosanai. Betsafe LV
11. Ja klients zaudes savu likmi, mes vina kontam pievienosim €10. €10 tiks pievienoti klienta kontam naudas izteiksme bez papildus apgrozisanas nosacijumiem.
12. Likmes bez zaudejuma riska bus pieejamas klienta konta 30 dienas no veiktas pirmas iemaksas.
13. Ja likmes bez zaudejuma riska piedavajums tiek izmantots jebkadu citu iemeslu del, iznemot izklaidi, piemeram, bet ne tikai, krapsanai, veicot slepenas vienosanas, arbitrazas nolukos, vai saskanojot likmju veiksanu ar citiem speletajiem, tad Betsafe LV patur tiesibas anulet likmes bez zaudejuma riska piedavajumu bez iepriekseja bridinajuma.
14. Betsafe LV ir si piedavajuma vienigais arbitrs, un ta lemumi ir galigi un saistosi.
15. Betsafe LV patur tiesibas mainit si piedavajuma noteikumus vai atcelt to jebkura laika, bez iepriekseja bridinajuma.
16. Papildus siem noteikumiem speka ir ari visparejie Betsafe LV Noteikumi .

Post Reply

Return to “Czech, Slovakia, Baltics Country & Turkey”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest